Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Художествена литература
Поезия
Кирил Кадийски, БИТИЕ. ИЗХОД
bitie-izhod.jpg17 сонета
Българска, поезия
Редактор: Светлозар Жеков
Илюстрации: Николай Панайотов
Предговор: Светлозар Жеков
Формат: 21:21 см.
Обем: 48 стр.
Книгоиздателство "Перо", 2014
ISBN 978-954-448-042-4
Кирил Кадийски, ПОЕЗИЯ. ПРОЗИ
Sample Image  Интегрално издание
  Редактор: Светлозар Жеков
 
Предговор: Светлозар Жеков 
  Графичен дизайн: Кирил Кадийски
  Коректори: Мария Меранзова;
  Александър Карапанчев (проза);
  Ирина Недялкова (руски език);
  Петко Недялков (палиндроми)
 Формат 60/90х16
  Печатни коли - 44 (700 стр.)
  Книгоиздателство "Перо", 2013
  ISBN  9789544480417
Александър С. Пушкин, ПРОРОК
Редакционна колегия:
Иван Цветков, Кузман Савов,
Любен Любенов, Петър Велчев,
Светлозар Жеков
Редактор: Татяна Балова
Художник: Богдан Мавродинов
Технически редактор: Росица Асова
Формат: 32/70х100
Книгоиздателство "Перо", 2001
ISBN 954-448-034-Х
Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2001
ISBN 954-430-768-0
Христо Смирненски, ИЗБРАНО
Христо C. Смирненски, ИЗБРАНОРедактор и съставител:
Светлозар Жеков
Предговор: Живко Иванов
Корица: Богдан Мавродинов
Оформление: Александър Ванчев
Коректор: Светла Тошева
Формат: 60/84/16
ISBN 954-448-035-8
Книгоиздателство "Перо", 2001Николай Кънчев, В ГОРАТА ИМА НЯКОЙ
Николай Кънчев, В ГОРАТА ИМА НЯКОЙИзбрани стихотворения
Предговор: Кенет Уайт
Редактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Формат: 16/60/84
Книгоиздателство "Перо", 1990 г.
ISSN 0861-14406


Катя Митова, ТЛЕННА ОБВИВКА
Катя Митова, ТЛЕННА ОБВИВКАРедактор: Светлозар Жеков
Снимка на корицата:
Ришард Капушчински
Илюстрации: Георги Митов
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат: 16/60х84
Книгоиздателство "Перо", 1994
ISBN 954-448-020-Х
Иван Бориславов, ДОКАТО ДИШАМ
Иван Бориславов, ДОКАТО ДИШАМРедактор: Светлозар Жеков
Оформление: Александър Сертев
Илюстрации: Любомир Йорданов
Коректор: Павлина Манолова
Формат: 100/20х70
Книгоиздателство "Перо", 1996
ISBN 954-448-027-7


Румяна Захариева, ПОСЛЕДНАТА ЖЕНА
Румяна Захариева, ПОСЛЕДНАТА ЖЕНАРедактор: Светлозар Жеков
Илюстрации: Петко Антонов
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1992
ISBN 954-448-018-ХЛъчезар Петров, СБОГОМ НА СЪНЯ
Лъчезар Петров, СБОГОМ НА СЪНЯРедактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Графики: Тодор Панайотов
Формат 16/60х84
Книгоиздателство "Перо", 1992
ISBN 954-448-008-0
Марин Маринов, СПАСИТЕЛЯТ В СНЕГА
Марин Маринов, СПАСИТЕЛЯТ В СНЕГАРедактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1994
ISBN 954-448-018-8
Проза
Христо Смирненски. ИЗБРАНО
Христо Смирненски. ИЗБРАНОРедактор и съставител:
Светлозар Жеков
Предговор: Живко Иванов
Корица: Богдан Мавродинов
Оформление: Александър Ванчев
Коректор: Светла Тошева
Формат 60/84/16
ISBN 954-448-035-8
Книгоиздателство "Перо", 2002
Георги Величков, В АНТРЕТО НА
Георги Величков, В АНТРЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА
Художествена, публицистика
Редактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Формат: 16/60/84
ISSN: 0861-1440
Книгоиздателство "Перо", 1990 г.


Едгар Л. Доктороу, РАГТАЙМ
Едгар Л. Доктороу, РАГТАЙМПоредица "Романи и филми"
Роман, 304 стр., американска
Превод от английски:
Людмила Колечкова
Оформление: Христо Алексиев
Редактор: Светлозар Жеков
формат: 32/84х108
ISBN 954-448-015-3
Книгоиздателство "Перо", 1993


Рос Макдоналд, УСМИВКАТА НА ЧЕРЕПА
Рос Макдоналд, УСМИВКАТА НА ЧЕРЕПАПоредица "СОВА"
Библиотечно оформление:
Кирил Гогов
Роман, 192 стр., американска
Превод от английски:
Татяна Колева
Оформление: Христо Алексиев
Редактор: Светлозар Жеков
Формат: 16/54х45
ISBN 954-448-007-2
Книгоиздателство "Перо", 1992
Сидни Шелдън, ГНЕВЪТ НА АНГЕЛИТЕ
Сидни Шелдън, ГНЕВЪТ НА АНГЕЛИТЕПоредица "СОВА"
Библиотечно оформление:
Кирил Гогов
Роман, 432 стр., американска
Превод от английски:
Любов Мъдрова
Оформление: Христо Алексиев
Редактор: Емилия Масларова
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо," 1993
ISBN 954-448-010-2
Сидни Шелдън, НЕПОЗНАТ В
Сидни Шелдън, НЕПОЗНАТ В ОГЛЕДАЛОТО
Поредица "СОВА"
Библиотечно оформление:
Кирил Гогов
Роман, 304 стр., американска
Превод от английски:
Александър Ванчев
Графичен дизайн: Христо Алексиев
Редактор: Светлозар Жеков
Формат: 32/84х108
ISBN 954-448-014-5
Робърт Лъдлъм, ПЛАНЪТ "ИКАР"
Ðîáúðò Ëúäëúì, ÏËÀÍÚÒ Поредица "СОВА"
Библиотечно оформление:
Кирил Гогов
Роман, І и ІІ част;
528 стр.; 336 стр., американска
Превод от английски:
Петя Игнатова,
Светлана Ахчийска,
Емилия Л. Масларова
Оформление: Христо Алексиев
Редактор: Емилия  Л. Масларова
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1993
ISBN 954-448-013-7
Сара Парецки, МЪРТВА ХВАТКА
Сара Парецки, МЪРТВА ХВАТКАПоредица "СОВА"
Роман, 304 стр., американска
Превод от английски:
Татяна Колева
Оформление: Николай Пекарев
Редактор: Светлозар Жеков
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо",
ISBN 954-448-017-Х

Шотару Икенами, МАЙСТОР УБИЕЦ
Шотару Икенами, МАЙСТОР УБИЕЦПоредица "СОВА"
Библиотечно оформление:
Кирил Гогов
Роман, 192 стр.; японска
Превод от английски:
Татяна Колева
Оформление: Христо Алексиев
Редактор: Светлозар Жеков
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1994
ISBN 954-448-012-9

Кетрин Синклер, ДАЛЕЧНА ЗОРА
Роман, 448 стр., американска
Превод от английски: Емилия Л. Масларова
Оформление: Николай Пекарев
Редактор: Светлозар Жеков
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо," 1995
ISBN 954-448-021-8
Рик Скай, ШОУТО ТРЯБВА ДА
Рик Скай, ШОУТО ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ
Биография, 240 стр., английска
Превод от английски:
Елена Мелнишка,
Мариана Мелнишка
Редактор: Светлозар Жеков
Корица: Николай Пекарев
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат: 32/75 х 90
Книгоиздателство "Перо"
ISBN 954-448-009-9
Драматургия
Светлозар Жеков. ТОТО. Пиеса в две действия
Светлозар Жеков, ТОТОПиеса, 60 стр., българска
Режисьорски бележки: Емил Манасиев
Графичен дизайн: Светлозар Жеков
Формат: 16/60х84
Книгоиздателство "Перо", 1989
ISSN 0861-14406
 
© 2021 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола