Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
е-Перо
Списание "Перо", брой І

П  Е  Р  О
НЕЗАВИСИМО СПИСАНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО

Брой І, 1990 г.
Редактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Коректор: Ана Лазарова
Формат: 16/60/90
ISSN: 0861-1440

Прочети списанието

Продължава...
 
Списание "Перо", брой ІІ

epero2

П  Е  Р  О
НЕЗАВИСИМО СПИСАНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО

Брой IІ, 1990 г.
Редактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Коректор: Ана Лазарова
Формат: 16/60/90
ISSN: 0861-1440


 

 

Продължава...
 
© 2021 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола