Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Философия
ФИЛОСОФИИТЕ НА КАПИТАЛИЗМА
Поредица "Философия +"
Научна, философия, 456 стр.
Антология:
Бенжамен Констан, Айзая Бърлин, Милтън Фридман, Лудвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек, Майкъл Новак, Ришард Легутко, Вилхелм фон Хумболт, Джон Грей
 
Под редакцията на Катя Митова и Збигнев Яновски
Превод: колектив
Библиотечно оформление: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Александър Ванчев
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1996
ISBN 954-448-030-7
Лешек Колаковски, „МЕТАФИЗИЧНИЯT
УЖАС”
Поредица "Философия +"
Научна, философия, 136 стр.
Под редакцията на Катя Митова и Збигнев Яновски
Превод: Милена Милева
Библиотечно оформление:
Светлозар Жеков
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1996
ISBN 954-448-028-5
 
 
 
 
Лешек Колаковски, „РЕЛИГИЯТА ИЛИ АКО НЯМА БОГ...”
Поредица "Философия +"
Научна, философия, 232 стр.
Под редакцията на Катя Митова и Збигнев Яновски
Превод от полски: Катя Митова
Библиотечно оформление:
Светлозар Жеков
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1996
                                ISBN 954-448-029-3
Ришард Легутко, СПОРОВЕТЕ ЗА КАПИТАЛИЗМА
Поредица "Философия +"
Научна, философия, 408 стр.
Под редакцията на Катя Митова и Збигнев Яновски
Превод: Вера Деянова
Библиотечно оформление:
Светлозар Жеков
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1995
                                ISBN 954-448-022-6
© 2021 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола