Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Литературна история и критика
Младен Влашки, ИЗОГРАФИЯ
Sample Image  Научна, литературна история
  Художоник: Димитър Келбечев
  Корица: Антон Анастасов
  Технически редактор: Феликс Попов
  Коректори: Младен Влашки,
  Феликс Попов
  Формат: 32/84х108
  Обем: 206 стр.
  Книгоиздателство "Перо", 2009
  ISBN 978-954-448-040-0
 

                           
Светлозар Жеков, КИРИЛ КАДИЙСКИ. ЛИТЕРАТУРНА АНКЕТА
Литературна история, 536 стр.
Коректор Мария Меранзова
Оформление "Нов Златорог" 
Формат 16/60х90
Книгоиздателство "Перо", 2003
ISBN 954-448-038-2
Живко Иванов, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ В КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ТЕСТОВЕ.
Критическата рецепция на Смирненски от 20-те години до днес.  (поезия и проза)
Редактор: Светлозар Жеков
Корица: Богдан Мавродинов
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Коректор: Светла Тошева
Формат 60/84/16
 ISBN 954-448-036-6
Книгоиздателство "Перо", 2001
Светлозар Игов, ПОЕЗИЯТА НА НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ
Поредица "Поезия и критика"
Научна, критика
Редактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Формат: 16/60/84
Книгоиздателство "Перо", 1990 г.
ISSN 0861-14406
© 2021 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола