Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Научна литература
Философия
ФИЛОСОФИИТЕ НА КАПИТАЛИЗМА
Поредица "Философия +"
Научна, философия, 456 стр.
Антология:
Бенжамен Констан, Айзая Бърлин, Милтън Фридман, Лудвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек, Майкъл Новак, Ришард Легутко, Вилхелм фон Хумболт, Джон Грей
 
Под редакцията на Катя Митова и Збигнев Яновски
Превод: колектив
Библиотечно оформление: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Александър Ванчев
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1996
ISBN 954-448-030-7
Лешек Колаковски, „МЕТАФИЗИЧНИЯT
УЖАС”
Поредица "Философия +"
Научна, философия, 136 стр.
Под редакцията на Катя Митова и Збигнев Яновски
Превод: Милена Милева
Библиотечно оформление:
Светлозар Жеков
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1996
ISBN 954-448-028-5
 
 
 
 
Лешек Колаковски, „РЕЛИГИЯТА ИЛИ АКО НЯМА БОГ...”
Поредица "Философия +"
Научна, философия, 232 стр.
Под редакцията на Катя Митова и Збигнев Яновски
Превод от полски: Катя Митова
Библиотечно оформление:
Светлозар Жеков
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1996
                                ISBN 954-448-029-3
Ришард Легутко, СПОРОВЕТЕ ЗА КАПИТАЛИЗМА
Поредица "Философия +"
Научна, философия, 408 стр.
Под редакцията на Катя Митова и Збигнев Яновски
Превод: Вера Деянова
Библиотечно оформление:
Светлозар Жеков
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Формат: 32/84х108
Книгоиздателство "Перо", 1995
                                ISBN 954-448-022-6
История и културология
Пиърс Пенингтън, ВЕЛИКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
 
Научна, енциклопедия, английска, 126 стр.
Превод от английски:
Десислава Ванчева
Редактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Формат: 8/60х90
Книгоиздателство "Перо", 1995
ISBN 954-448-026-9
Лила Захариева, ПОГЛЕД КЪМ НАЙ-ДРЕВНАТА КУЛТУРА В НАШИЯ СВЯТ
Научна, история, 156 стр.
Редкатор: Светлозар Жеков
Оформление: Богдан Мавродинов
Формат: 16/70х100
Книгоиздателство "Перо", 2000
ISBN 954-448-032-3
Академично издателство
"Проф. М. Дринов", 2000
ISBN 954-430-739-7
Литературна история и критика
Младен Влашки, ИЗОГРАФИЯ
Sample Image  Научна, литературна история
  Художоник: Димитър Келбечев
  Корица: Антон Анастасов
  Технически редактор: Феликс Попов
  Коректори: Младен Влашки,
  Феликс Попов
  Формат: 32/84х108
  Обем: 206 стр.
  Книгоиздателство "Перо", 2009
  ISBN 978-954-448-040-0
 

                           
Светлозар Жеков, КИРИЛ КАДИЙСКИ. ЛИТЕРАТУРНА АНКЕТА
Литературна история, 536 стр.
Коректор Мария Меранзова
Оформление "Нов Златорог" 
Формат 16/60х90
Книгоиздателство "Перо", 2003
ISBN 954-448-038-2
Живко Иванов, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ В КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ТЕСТОВЕ.
Критическата рецепция на Смирненски от 20-те години до днес.  (поезия и проза)
Редактор: Светлозар Жеков
Корица: Богдан Мавродинов
Графичен дизайн:
Александър Ванчев
Коректор: Светла Тошева
Формат 60/84/16
 ISBN 954-448-036-6
Книгоиздателство "Перо", 2001
Светлозар Игов, ПОЕЗИЯТА НА НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ
Поредица "Поезия и критика"
Научна, критика
Редактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Кирил Гогов
Формат: 16/60/84
Книгоиздателство "Перо", 1990 г.
ISSN 0861-14406
Медицина
Емилия Илиева, ДЕТЕТО – ПАЦИЕНТ НА СТОМАТОЛОГА
Научна, медицина, 128 стр.
Редактори: Мария Герчева,
Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Богдан Мавродинов
Технически редактор: Росица Асова
Формат: 16/60х84
Книгоиздателство "Перо", 2000
ISBN 954-448-033-1 
Академично издателство
"Проф. М. Дринов", 2000; ISBN 954-430-751-6

 
 

 
Психология
Л. Рон Хъбард, САМОАНАЛИЗА
Научна, американска, психология, 256 стр.
Превод от английски: Александър Владимиров
Редактор: Светлозар Жеков
Графичен дизайн: Александър Ванчев
Формат: 16/54х90
Книгоиздателство "Перо", 1992
ISBN 954-448-006-4
© 2021 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола