Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Научна литература

Философиите на капитализма – антология

Тази антология има двояка цел – да даде най-обща представа за философската основа на капитализма като обществена система и да представи няколко христоматийни автори, създатели на теорията на либерализма. Ключовите понятия тук са: свобода, свободен пазар, конкуренция, приватизация, частна собственост, гражданско общество, управление на закона, ограничено управление, демокрация, социална справедливост, равенство. Ключовите имена – Фридрих фон Хайек (представен с осем статии), Вилхелм фон Хумболт, Лудвиг фон Мизес, Айзая Бърлин, Милтън Фридман.
 
Като се имат пред вид обхватът на темата и естественият плурализъм на теорията на капитализма, подобна книга трудно би могла да бъде изчерпателна или единна. Никой от включените автори не претендира за истина от последна инстанция; поставени са редица въпроси, които не намират еднозначен отговор. Затова прочитът на събраните тук текстове надали ще помогне на онези, които очакват практически съвети за поведение в реалиите на свободнопазарната икономика. Затова пък за тези потенциални читатели, които имат склонност към дългосрочни инвестиции, това е едно наистина добро начало. Защото малко вероятно е да се стигне бързо до целта само чрез механизма проба-грешка. Чисто емпиричният подход към обществено-икономическите промени у нас носи риска от повторно изобретяване на колелото, от безконечно влачене по коларски пътища при наличието на модерни, вече доказано "прави" магистрали. Надяваме се, че тази книга ще открие на българския читател гледка към магистралите, че ще помогне за осмислянето на отправната точка и на целта на промените в България, че ще допринесе за формирането на точен език за описание на съществуващата политическа и икономическа действи­телност и на нейните перспективи.
 
Държавата трябва да се въздържа от всякак­ва намеса за осигуряване на благосъстоянието на гражданите и да не прави нито стъпка повече от необходимото за взаимната им сигурност и защитата им срещу външни врагове.
Вилхелм фон Хумболт
 
Срещу глупостта, заблудата и злото либера­лизмът се бори с оръжията на разума, а не с груба сила и репресии.
Лудвиг фон Мизес
 
В едно общество на свободни хора, общест­во, на чиито членове е позволено да използ­ват собствените си знания за свои собстве­ни цели, терминът "социална справедливост" е напълно лишен от смисъл.     
Фридрих фон Хайек
 
Широко разпространено е мнението, че по­литиката и икономиката са независими една от друга и почти нямат връзка помежду си. Подобни възгледи са погрешни...
Милтън Фридман
 
 
© 2021 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола