Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Надежда Михайлова, Белла Христова. БЪЛГАРСКО-ИСПАНСКИ РАЗГОВОРНИК
Разговорниците "ПЕРО" включват повечето от европейските езици. Те са съобразени с новите политически реалности и най-вече с отварянето на Бъл­гария към Европа и света. Създадени от висококвалифицирани специалисти по съот­ветния език и със задължително консултантско участие на автор от съответна­та страна, те дават извънредно необходими познания на българина, пътуващ в чужбина, и помагат за социално-културното му адаптиране в чуждата ст­рана.
 
Настоящият разговорник е практическо помагало за българи, които не знаят испански или имат минимални познания по този език, и които посещават Испания или имат контакти с испанци, пребиваващи в България. Обхванати са всички области на живота с необходимата фразеология. Специално внимание е обърнато на въпросите, които биха помогнали на чужденеца да се справи с езика и общуването, с приобщаването му към социо-културното пространство на Испания. Необходимият минимум от думи ще позволи дори на невладеещия испански да съставя прости кратки изречения по дадените примери. Всеки раздел започва с определен брой общи въпроси, насочени към възможните ситуации, в които може да се окаже българинът в Испания.
 
Почти всички теми се предхождат от разяснителни бележки, включващи множество практически съвети по отношение на цените, бакшишите, работното време на магазините и банките, категориите хотели и т.н. Отделните теми са онагледени с богат илюстративен материал.
 
Като се има предвид, че много българи заминават за Испания с цел работа в таз страна, е отделено специално внимание на темата "Бизнес", обхващаща основните фразеологични изрази и терминология за установяване на делови контакти.
 
За да може българинът да произнася правилно испанските звукове, чуждият текст е предаден с кирилски букви, като са поставени и съответните ударения. В началото на разговорника са дадени фонетични упътвания за произнасянето на отделните испански звукове, както и подробен граматичен материал, който би подпомогнал невладеещия испански в съставянето на самостоятелни изречения.
 
Без да претендира за универсалност, настоящият разговорник ще бъде изключително полезен на всички пожелали да проговорят на испански език.
 
На добър час в първия ви самостоятелен разговор!
 
© 2022 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола