Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Кирил Тасев. БЪЛГАРСКО-ГРЪЦКИ РАЗГОВОРНИК
Разговорниците "ПЕРО" включват повечето от европейските езици. Те са съобразени с новите политически реалности и най-вече с отварянето на Бъл­гария към Европа и света. Създадени от висококвалифицирани специалисти по съот­ветния език и със задължително консултантско участие на автор от съответна­та страна, те дават извънредно необходими познания на българина, пътуващ в чужбина, и помагат за социално-културното му адаптиране в чуждата ст­рана.
 
Сега вие държите в ръцете си поредния, българско-гръцкия разговорник на "ПЕРО", който изразява в максимална степен спецификата на тази наша издателска поредица. За разлика от всички подобни книжки, които заливат пазара, нашите разговорници съчетават в себе си още и качества­та на гида, на историческия, икономическия, политическия, обществения, търговския, туристическия и бизнес-справочника. Българско-гръцкият разго­ворник ще помогне на туриста да преодолее с лекота езиковата бариера и да осъществи в много отношения пълноценен контакт с чуждата страна: като се започне от границата и митницата и се стигне до историческите и култур­ните забележителности, до банките и пазара, до различните видове транспорт в Гърция, дори (дано не се налага) – и до медицинската и автомобилно-сервизната помощ. На желаещите да продължат образова­нието си, да потърсят препитанието си или да създадат бизнес-контакти в нашата южна съседка разговорникът дава необходимата основна информа­ция, както и насоки и кураж за първоначалните контакти. А на тези, които отиват на гости на свои приятели и вече са понаучили някоя и друга гръцка дума, разговорникът ще позволи да направят общуването много по-пълно­ценно, защото ще им даде възможност да разменят мнения по много и раз­лични житейски, културни, спортни, професионални, обществени и политиче­ски теми. На тях, както и на онези, които сега осъществяват първата си среща с гръцкия език, разговорникът ще помогне да разберат, че този език не е чак толкова различен от нашия, както изглежда на пръв поглед.
 
По-наблюдателните веднага ще забележат, че словоредът, тоест синтаксисът, е един и същ и ако понаучиш думите и някои основни неща от граматиката, няма да ти бъде трудно и да започнеш сам да съставяш изречения... За да помогнем на това, сме се стремили да се придържаме колкото може повече до разговорните форми на бързо развиващия се съвременен гръцки език Представените дялове на глаголите, прилагателните, наречията, местоименията, съюзите и числителните съставят в своята общност и един своеобразен малък речник, в който могат да бъдат намерени много думи от ежедневното общуване.
 
И без да ви го пожелаваме специално, сме сигурни, че пътуването ви с нашия разговорник из земята на древните елини ще бъде не само приятно, но в щастливо. Приятно – защото ще ви позволи да се чувствате удобно, Сигурно и спокойно, а щастливо, защото ще ви донесе радостта от пълноценното общуване с един народ, който е дълбоко родствен с нашия: много изстрадал много тирании понесъл и изпатил, но незагубил нито вярата си в доброто нито чудесното балканско умение да седне по комшийски привечер пред чашка узо или люта ракийка и да побистри политиката... Сега стягайте багажа и във всяка свободна минутка отваряйте разговорника. А когато се върнете обадете се в издателство „Перо“, за да ни кажете, ако сме пропуснали нещо А и да си изберете нов разговорник, ако сте застягали куфарите за другаде...
 
Засега – приятно пътуване, или както ще ви казват в Гърция еднакво сърдечно и приятели, и непознати – кало таксиди...
 
© 2022 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола