Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG

Живко Иванов, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ В КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ТЕСТОВЕ.

Програмата "Книжовно наследство" на издателство "Перо" цели да задоволи интересите на широка аудитория – ученици, кандидат-студенти, студенти, преподаватели, научни работници и всички, интересуващи се от българското и световното книжовно наследство.
 
"Христо Смирненски – новият прочит" е плод на новаторско мислене, на качествено ново отношение към книжовното наследство, на умело преплитане на класическите с новите технологии. Това издание е ключ към общото знание и оценки за твореца от една страна, а от друга – истинско предизвикателство към ново осмисляне. Новият подбор и организация на избраните творби на Смирненски, дело на литературния критик Светлозар Жеков, по чийто замисъл и под чиято редакция се осъществява поредицата, прегледът на критическата рецепция на автора от 20-те години на миналия век до днес, включеният богат справочен материал, фотоархив, речник на литературните термини, тестовете за проверка на знанията в средното училище, тестът за професионалисти, новаторските полиграфически решения и гъвкавото многофункционално и леко за работа програмиране на СD-ROM-a, дават възможност на изданието едновременно да обслужва прекрасно целите на образователния процес, да провокира нови изследвания на литературните историци и да създава истинска естетическа наслада за ценителите на изящната словесност.
 
Във втория том "Критически анализи и тестове" сме се постарали да улесним максимално читателя в ползването на критиката, следвайки "стъпките" на литературно-историческия анализ.
 
Създаден е нов тип "прочит" на критиката – следвайки логиката на литературния анализ, съставителят на критическия преглед Живко Иванов се спира на най-ценното, написано от литературни историци и съвременници за живота и творчеството на  Смирненски през годините – от първите му публикации до днес. Откъсите от критическите анализи са подредени по години в основни рубрики, следващи различните нива на анализа: "Жизнен и творчески път", "Литературна среда", "Критически оценки във времето", "Новаторство и контекст", "Литературни влияния и взаимодействия", "Литературноисторически и социално-политически контекст", "Литературен и социален развой", "Идейно-художествен свят", "Образи, мотиви, теми", "Персонажна система" и "Поетика".  Всяка рубрика съдържа множество подрубрики, улесняващи още повече търсенето на конкретни текстове върху един или друг проблем.
 
Написаното естествено носи белезите и противоречията на времето, през което е създавано – намираме това за ценно свидетелство за времето и авторите и поради това не сме "цензурирали" или игнорирали различните гледни точки. Така те дават ясна представа за критическата рецепцията през годините, което е една от основните ни цели.
 
"Нов прочит" за нас означава не нова интерпретация и ново идеологизиране на написаното, а свобода на избора за читателя.
 
Онези от вас, които ще предпочетат СD-RОМ-а, ще се убедят в многократно по-големите възможности за търсене и бързина на връзките. Но ако предпочитате класическата книга, ние сме се постарали да облекчим максимално и нейното ползване. Съчетаването на класическите полиграфи­чески технологии с възможностите на електронното издаване ни позволиха да намерим най-подходящото графично-информационно решение за подобен род издание. Прецизното компо­зиране на критическия материал и указателните полета на всяка страница ви дават възможност за бърза и лесна ориен­тация в различните нива на анализите и връзките помежду им.
 
На добър час в тази нова среща с Христо Смирненски и в това първо "критическо пътешествие във времето"!
 
 
 
© 2021 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола